Martinikerk
Martinikerk
Het hart van de stad
Lees verder ...
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
Sfeer uit de Gouden Eeuw
Lees verder ...
Lutherse Kerk
Lutherse Kerk
Charmant in het centrum
Lees verder ...

Agenda

Presentatie gedichtencyclus Groningen/Grunnen

 

Tijdens de liedmiddag waarop de nieuwste liederen van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen worden gezongen onder de titel: Hij is van ver en dichtbij, wordt ook de heruitgave van de Gedichtencyclus Groningen gepresenteerd. Oosterhuis schreef deze cyclus oorspronkelijk in 1962. Bijzonder is dat het een tweetalige heruitgave is geworden. Marten van Dijken, die eerder 150 Psalmen vrij van Oosterhuis vertaalde en coördinator van de Groningse bijbelvertaling was, vertaalde de cyclus in het Gronings. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door de Sichting Huub Osterhuis Fonds en de opbrengst komt geheel ten goede aan de gedupeerden van de gaswinning.

 

 

Groningen

Groningen was het begin
van de wereld, de zuivere
springende zee kwam hier
tot bedaren, de eerste
eilanden, tot koud vuur
van de branding, het hoge
land, zeven dagen wijd;
alles spreekt de geheimtaal
van de waarheid, er is
ruimte ontstaan en toekomst,
alles hoort bij elkaar.
Voeg de vrouwen daarin,
de stammoeders van de mensen;
als een zaadgewas vruchtbaar
laat ook mannen daar zijn,
kinderen van het licht
die de liefde voortplanten
die de vrede uitvinden
langs de menselijke weg.
Dan is de stad gebouwd,
goed en wel, dan wonen
dood en leven tezamen
binnen muren van tijd.
Levende stenen zijn
met een stem begenadigd:
A-huizen, A-kerk heten zij,
torenhoog opgericht.
Grunnen

Grunnen was begun
van wereld, zuvere
springende zee kwam hier
tou bedoaren, eerste
aailanden, tou kold vuur
van brekers, t hoge
laand, zeuven doag wied;
ales sprekt gehaaimtoal
van woarhaid, der is
roemte ontstoan en toukomst,
ales heurt bie mekoar.
Voug vraauwlu doarien,
stammoekes van mensken;
as n zoadgewas vruchtboar
loat ook manlu doar wezen,
kiender van t licht
dij laifde deurgeven
dij vree oetvienden
zo as mensken doun.
Den is stad baauwd,
goud en geef, den wonen
dood en levent mit nkander
binnen muren van tied.
Leventege stainen binnen
zegend mit n stem:
A-hoezen, A-kerk haiten zai,
torenshoog ien t èn.

 

Tijdens de liedmiddag zal er ook een Oosterhuislied in het Gronings gezongen worden. Ter voorbereiding de tekst :

Zo Laank op wereld mensken leven. (lied 488 a)


1 Zo laank op wereld mensken leven,
zo laank as der wat gruien mag,
zo laank zel Ie ons Voader wezen
en priezen wie Joe dag aan dag.

2 Zo laank wie mit mekander proaten,
zo laank wie veur mekoar bestoan,
zo laank zel Ie ons nait verloaten;
wie daanken Joe ien Jezus' noam.

3 Ie geven vogels zat te eten,
joen blomkes bluien riek ien t veld,
gain mensk wordt ooit deur Joe vergeten,
ons levensdoagen heb Ie teld.

4 Ons licht bin Ie, ons aiweg leven,
deur Joe wordt wereld redt van dood,
joen aigen Zeun heb Ie ons geven,
zien liggoam is ons levensbrood.

5 Doarom wor Ie deur ons aanbeden,
veur wat joen haand ons geven het.
Doarom wor Ie deur ons beleden
as Voader, Dij ons leven let.

Zolang er mensen zijn op aarde
Huub Oosterhuis, geb. 1933 

 

 

 

26 januari 2020
Aanvang 16.30 uur
Toegang gratis, collecte na afloop voor de onkosten bestrijding
 Martinikerkhof 3